Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 30.3.2020
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Rekisterin pitäjä

Yritys: Lelukauppa Tingeling Leksaker
Y- tunnus: 2491532-8
Osoite: Yrjönkatu 34, 00100 Helsinki
Puhelin: 0440 311 336

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Nimi: Kristina Lönnberg
Puhelin: 0440 311 336
Sähköposti: asiakaspalvelu@tingeling.fi

Rekisterin nimi

Lelukauppa Tingelingin asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriä käytetään ainoastaan verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoite tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Tietojen luovutus

Lelukauppa Tingeling ei luovuta tai myy asiakastietoja ulkopuolisille. Lelukauppa ei myöskään käytä tietoja markkinointiin.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja
tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme rekisteristä asiaankuuluvalla tavalla. Lelukauppa Tingeling säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeellista alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tällä hetkellä säilytysaika on 12 kk.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan mainitulle tähän rekisteriin liittyvälle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn oikeudet on lueteltuna alla:

  • Saada tieto henkilötietojen käsittelystä
  • Saada pääsy omiin tietoihin
  • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • Vaatia henkilötietojen poistamista
  • Peruuttaa suostumuksen ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
  • Vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
  • Lelukauppa Tingeling voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään asiakaspalveluamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.